Peb Hmoob Lub Neej

Peb hmoob nyob rau ib nta toj,
Hauv toj hauv roob,
Peb hmoob ua teb los teb tsi zoo,
Peb nyob rau txhua lub qhov hav,
Hmoob ua neej los neej tsi zoo,
Hmoob sab peb tu,
ho…………….
Peb nam peb txiv,
Yug peb los nyob rau hauv luaj hauv roob,
Ua tag…………..
Ua tsi txaus peb noj
Tu tag….
Tu tag…
Siv tag caj caug lub roob caj caug lub haa
Nrhav tsi tau lub zoo teb chaws ua no

No yog lug hmoob suav, kuv mloog tsi tau tas, yog leej twg mloog tau, thov pab ntxiv rau!!!
Please Subcribe, Like and Share!!!

null