Laj Tsawb(Zou Xing Lan) – Kheev Lam Koj Yog Ib Res Paj – 邹兴兰假如你是一朵花 MV

Zaj Nkauj: Kheev Lam Koj Yog Ib Res Paaj 假如你是一朵花 (If You Were A Flower)
Hu Nkaiuj: Laj Tsawb 邹兴兰(Zōu Xìng Lán)
Ntxhais Hmoob Suav Hu Nkauj

null